FANDOM


ZastosowanieEdytuj

Drax jest najlepszym wiertłem przed Planterą które jako jedyne umie kopać Chlorophyte*Edytuj

*oczywiście na 1-wszym HMEdytuj

CraftingEdytuj

Drax'a tworzy się przy Mithrill/Orichalcum Anvil z 18 Hallowed Bar (Pl. Poświęcona Sztabka) które wypadają z Destroyer'a/Skeletrona Prima/The Twins'ów oraz oczywiście z Souli z nich wypadajądych czyli z S.* Fright S.Sight oraz z S.Might

  • S. Soul of...

Każdego z Souli trzeba dać po sztuce...